Cementáreň Turňa nad Bodvou

Prehľad balených cementov vyrábaných v závode Turňa nad Bodvou.

CRH partneri

Kde kúpite náš cement