´

CEM I 52,5 N WHITE

Biely portlandský cement pevnostnej triedy 52,5 N podľa normy STN EN 197-1. Pridáva sa ako spojivo pri výrobe bielej a farebnej omietky a betónu. Univerzálnosť bieleho portlandského cementu otvára nové príležitosti v oblasti projektovania a výstavby, vynikajúcej kvality, vysokej pevnosti a estetického vzhľadu.

Výhody:

Použitie:

Dokumenty na stiahnutie:

Certifikát o nemennosti parametrov

Vyhlásenie o parametroch

Karta bezpečnostných údajov

Technický list

Protokol rádionuklidov

Normy:

Technická podpora:

Stanislav Belanec – Aplikačný konzultant Tel: +421 (0) 34 7765 135, mobil: +421 (0) 903 554 616, e-mail: stanislav.belanec@sk.crh.com

CRH partneri

Kde kúpite náš cement