´

Extracem

Cement na extrapevný betón

Extracem je portlandský cement pevnostnej triedy 42,5 R s vysokou počiatočnou pevnosťou.

Použitie:

Prednosti:

Dokumenty na stiahnutie:

Certifikát o nemennosti parametrov

Vyhlásenie o parametroch

Karta bezpečnostných údajov

Technický list

Protokol rádionuklidov

Normy:

Extracem zodpovedá EN 197-1: 2011. Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava. CRH (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2009 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001: 2005.

Technická podpora:

CRH partneri

Kde kúpite náš cement