´

Flexicem

Cement na štandardné použitie

Flexicem je vysokopecný cement pevnostnej triedy 32,5 N s normálnou počiatočnou pevnosťou – garantovaná je minimálna pevnosť v tlaku 32,5 MPa po 28 dňoch a minimálna počiatočná pevnosť v tlaku 16,0 MPa po 7 dňoch.

Použitie:

Prednosti:

Dokumenty na stiahnutie

Certifikát o nemennosti parametrov

Vyhlásenie o parametroch

Karta bezpečnostných údajov

Technický list

Protokol rádionuklidov

Normy:

Flexicem zodpovedá EN 197-1: 2011. Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava. CRH (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2009 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001: 2005.

Technická podpora:

CRH partneri

Kde kúpite náš cement